9% podatek CIT

Od 2019 roku w życie wejdzie nowa stawka CIT w wysokości 9%. Do korzystania z niej uprawnieni zostaną mali podatnicy, a więc przedsiębiorcy, których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczy równowartości 1, 2 mln euro wyrażonej w złotówkach na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy nowego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 tysiąca złotych.

Możliwości do skorzystania z 9% stawki CIT nie będą miały grupy kapitałowe, spółki dzielone oraz podatnicy, którzy wnoszą wkład w formie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku.

Niektórzy podatnicy mogą stracić na obniżeniu stawki podatku CIT. Dotyczy to głównie podatników, których dochód ma źródło w tak zwanych zyskach kapitałowych. Podmioty te wcześniej mogły korzystać z 15% stawki podatni natomiast po jej obniżeniu zostaną zobligowani do regulacji pełnej stawki w wysokości 19%, ponieważ 15% stawka podatku zostanie usunięta, a możliwość skorzystania z niższego progu będzie o wiele bardziej utrudniona.

Słowa kluczowe: