Akta pracownicze 2019

Aktualnie akta pracownicze składają się z trzech części:
A - informacje związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
B - informacje związane z nawiązaniem stosunku pracy i jego przebiegiem,
C - informacje związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

Od 2019 roku podział ten zostanie zmodyfikowany. W części C będą zawierały się informacje związane z ponoszeniem odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności ustanowionej w odrębnych przepisach przez pracownika. Ustanowiona zostanie także część D, w której znajdą się dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy.

Co więcej, od 2019 roku dokumenty te będą mogły być prowadzone i przechowywane wyłącznie w sposób elektroniczny. System teleinformatyczny musi zapewnić tym dokumentom bezpieczeństwo, integralność treści, stały dostęp osobom do nich uprawnionym, identyfikację osób, które mają dostęp do informacji oraz rejestrowanie wprowadzonych przez nie zmian, a także łatwe i szybkie wyszukiwanie dokumentacji.

Pracodawca jest zobowiązany, aby wydać pracownikowi oraz osobom upoważnionym dokumentację pracowniczą. Należy wydać ją dokładnie w takiej formie w jakiej była przechowywana. Pracodawca powinien zachować dla siebie potwierdzenie jej przekazania.