Analiza SWOT

Analiza SWOT to wyszczególnienie i zrozumienie mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia oraz rozpoznanie zagrożeń, a także rynkowych możliwości. Analiza ta powinna poprzedzić każde działanie biznesowe.

Nazwa analizy SWOT:
S - strenths - mocne strony, czyli wszystko to, co stanowi atut danego przedsięwzięcia i jest przewagą konkurencyjną,
W - weaknesses - słabe strony, czyli wszystko to, co stanowi słabość przedsięwzięcia i może hamować jego rozwój,
O - opportunities - szanse, czyli czynniki, które umiejętnie wykorzystywanie mogą pozytywnie pływać na rozwój przedsięwzięcia,
T - threats - zagrożenia, czyli czynniki, które mogą zagrażać sprawnemu funkcjonowaniu przedsięwzięcia, choć w danej chwili nie występują.

Ogólnie można stwierdzić, że analiza SWOT jest próbą całościowego spojrzenia na określone działanie biznesowe, rozebrania go na “części pierwsze”, wyszczególnienia i przeanalizowania wszelkich możliwych szans, zagrożeń, atutów i słabości.