Anulowanie faktury - jak przeprowadzić je zgodnie z prawem?

W przepisach dotyczących podatku od towaru i usług nie znajdziemy wzmianki odnośnie anulowania faktury. Czy zabieg taki jest zatem zgodny z prawem?

W praktyce dopuszcza się anulowanie faktury. Zezwala się na nie jeżeli oryginał oraz kopia faktury nie zostały wprowadzone do obiegu prawnego. Dokumenty te należy jednak opatrzyć odpowiednią adnotacją i zachować u wnioskodawcy. W takiej sytuacji nie ma konieczności aby wprowadzić je do ewidencji oraz wykazać wynikające z nich kwoty w deklaracji VAT.

Co ważne, anulowanie faktury będzie skuteczne jedynie jeżeli nie doszło jeszcze do wykonania usługi, dostawy oraz wydania towaru, a faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. W przeciwnym wypadku konieczne jest wprowadzenie korekty faktury.
Fakturę korygującą wystawia się gdy udzielono obniżkę ceny w formie rabatu, upustu, a także jeżeli dokonano zwrotu towaru lub opakowania, części lub całości zapłaty oraz gdy podwyższono cenę lub stwierdzono w niej pomyłkę.

Aby anulować fakturę na jej oryginale oraz kopii należy nanieść stwierdzenie, że faktura została anulowana, a następnie oba dokumenty przekreślić. Jest to niezbędne w celu zabezpieczenia, aby dokument ten nie zostanie ponownie wykorzystany. Nie ma obowiązku podawania powodu anulowania, jednak można to zawrzeć na danym dokumencie. Anulowaną fakturę należy przechowywać w archiwum by zachować ciągłość numeracji.