Blokowanie rachunków firmowych

Właśnie pojawiła się nowa wersja projektu dotyczącego Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej. Planowane zmiany są kolejnym krokiem mającym na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie sytuacje, w których wykorzystuje się sektor finansowy do dokonywania wyłudzeń skarbowych.

Nowa wersja projektu zakłada:

- Upoważnienie Krajowej Administracji Skarbowej do blokowania rachunków firmowych nawet na 72 godziny, w sytuacji zaistnienia podejrzenia, że wykorzystuje system bankowy lub Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) do oszustwa podatkowego.

Ministerstwo Finansów zakłada blokowanie ponad 4,5 tysiąca rachunków a zmiana przez najbliższe lata ma zasilić budżet państwa ponad 47 mld złotych.

- Uruchomienie systemu STIR, który umożliwi przesyłanie do izby rozliczeniowej i Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach firm i dokonywanych przez nie transakcjach.

- Stworzenie elektronicznego wykazu podmiotów, których wniosek o wpis do rejestru VAT został odrzucony i podmiotów wykreślonych z niego i udostępnienie tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.