Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

System przetwarzający informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią władzę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi ruszył 13 października 2019 roku. Do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych spółki mają obowiązek zgłoszenia swoich przedstawicieli.

CRBR powstał przede wszystkim po to, aby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz zaprzestać finansowania terroryzmu.
-Spółki zobowiązane do zgłoszenia to:
-spółki jawne
-spółki komandytowe
-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
-spółki akcyjne
-spółki komandytowo-akcyjne
-proste spółki akcyjne (od 1 marca 2021 r.)

Na konieczność zgłoszenia beneficjenta do CRBR nie mają wpływu roczne obroty, wielkość zatrudnienia czy inne czynniki zwalniające.
Rejestr CRBR jest jawny i ogólnodostępny a informacje się w nim znajdują to dane dotyczące beneficjentów spółek.
Zaraz po zarejestrowaniu spółki, jej właściciele zobowiązani są do dokonania zgłoszenia do CRBR. W przeciwnym wypadku, za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary sięgające nawet 1 mln zł.