Co daje nam praca na etacie?

Zaletą pracy na etacie jest nie tylko, pewność co miesięcznego wynagrodzenia na stabilnym poziomie i brak konieczności załatwienia wielu formalności urzędowych. Etatowe zatrudnienie umożliwia uczestnictwo w szkoleniach doskonalących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Pracodawca zajmuje się ich organizacją i pokrywa koszty z tym związane. Zaświadczenia bądź certyfikaty poświadczające ukończenie takich szkoleń możemy wykorzystać w przyszłości, starając się o nową posadę w innej firmie.

Niektóre organizacje realizują indywidualne plany rozwoju pracowników, otwierając im w ten sposób ścieżkę awansu zawodowego. Nie bez znaczenia jest również objęcie każdego zatrudnionego na etacie ubezpieczeniem chorobowym, dzięki czemu otrzymuje on część pensji w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wiele osób zawiązuje w swoim miejscu pracy znajomości, które często wykraczają poza sferę zawodową i utrzymują się przez długie lata. Możliwość poszerzenia wiedzy i zdobywania nowego doświadczenia, jak również sposobność nawiązania trwałych kontaktów interpersonalnych to niewątpliwe walory pracy na etacie.