Co się składają na księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe to jedna z form prowadzenia księgowości. Niestety jest to najtrudniejsza i najbardziej rozbudowana forma. To powoduje, że koszty prowadzenia księgowości w taki sposób, jest bardzo kosztowny.

O rozbudowanej formie ksiąg rachunkowych, świadczą elementy składające się na nią. Pierwszym z nich jest dziennik. Dokonuje się nim zapisów operacji gospodarczych, jakie zaszły w jednostce, w sposób systematyczny i chronologiczny.

Kolejnymi elementami księgi rachunkowej są:
- księga kont głównych, do której zapisuje się salda początkowe aktywów i pasywów, a następnie zapisów wszelkich zachodzących operacji gospodarczych (wcześniej muszą być zarejestrowane w dzienniku).
- księga kont pomocniczych, prowadzona pomocniczo dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, odpisów amortyzacyjnych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, operacji sprzedaży, operacji zakupu, kosztów.

Pozostałe elementy ksiąg rachunkowych to ,b>zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia kont ksiąg pomocniczych oraz wykazania aktywów i pasywów.