Co to jest Konstytucja Biznesu?

30. kwietnia bieżącego roku w życie weszła Konstytucja Biznesu, a wraz z nią pakiet 5 ustaw mających na celu ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom.

Ustawy te to:
- Prawo przedsiębiorców,
- przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarcze,
- ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
- ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
- ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od tego czasu podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm sądy będą musiały kierować się następującymi zasadami:
1. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
2. Domniemaniem uczciwości przedsiębiorcy.
3. Przyjazna interpretacja przepisów.
4. Zasada proporcjonalności.

Konstytucja Biznesu wprowadza rozwiązania, które mają wyeliminować z polskiego prawa zapisy, które uprzykrzają życie przedsiębiorcom bądź niepotrzebnie gmatwają prawo.