Co to jest KRS

Ciągle słyszy się o tym, że spółki muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale większość ludzi nie wie dokładnie czym on jest.
Jest to rodzaj rejestru publicznego kierowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i niektóre sady rejonowe. Działa on od pierwszego stycznia 2001 roku. Zastąpił wcześniej istniejący rejestr handlowy, od którego różni się tym, że daje możliwość zaczerpnięcia informacji o wszystkich podmiotach gospodarczych, które podlegają wpisie do KRS. Obecnie można pobrać aktualne odpisy bezpłatnie w Internecie.
KRS pełni dwie funkcje:

  • legalizacyjną, w której chodzi o to, że dopiero po wpisie do KRS można dokonywać dalsze czynności prawne
  • informacyjną polegającą na tym, że KRS to ogólnopolska baza danych o przedsiębiorstwach uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Rejestr ten prowadzony jest przez 27 wydziałów (znajdujących się w 21 sądach rejonowych) w systemie informatycznym.
Krajowy Rejestr Sądowy zawiera trzy osobne rejestry. Prowadzi się w nich spis:

  • przedsiębiorców
  • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • dłużników niewypłacalnych

O każdym ze spisów dowiecie się w następnych wpisach na bloga.