Czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania?

Dla podatników, którzy uzyskują dochody zarówno w kraju, jak i za granicą często problematyczne jest rozliczenie, zwłaszcza w przypadku kiedy same uzyskane dochody są obejmowane podatkiem także w kraju ich uzyskania. W związku z tym, aby uniknąć podwójnego opodatkowania, państwa zawierają między sobą odpowiednie umowy.

Przez podwójne opodatkowanie należy rozumieć nałożenie podatków przez dwa lub więcej państw na tego samego podatnika z tego samego tytułu i za taki sam okres. Przykładem takiego zjawisk jest nałożenie podatku na dochód spółki z o.o. na poziomie przedsiębiorstwa oraz wspólników.

Istnieją dwie metody dające możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania:

1). metoda wyłączenia z progresją
2). metoda proporcjonalnego odliczenia

W skrócie pierwsza polega na tym, że dochody, które uzyskane zostały za granicą korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w Polsce. Druga metoda mówi o tym, że od sumy dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą podatnik potrąca od polskiego podatku kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą (do pewnego limitu).