Czy można złożyć PIT przez Internet?

Wysłanie deklaracji przez Internet jest możliwe. Co więcej, jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób rozliczania się z urzędem skarbowym. Rozliczenie PIT przez Internet zajmuje więcej niż 10 minut. Wysyłanie deklaracji PIT przez Internet jest bezpieczne i całkowicie darmowe. Bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego wysłać można między innymi zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. (PIT-39), deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R).