Czy można zmienić formę opodatkowania firmy?

Podatnik, zakładając działalność gospodarczą zobowiązany jest do wyboru formy opodatkowania jej dochodu. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby forma ta została zmieniona w trakcie funkcjonowania firmy na rynku.

Zmiany formy opodatkowania podatnik może dokonać tylko raz w roku. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zdecydować się na jedną z następujących form opodatkowania:
- zasady ogólne,
- podatek liniowy,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- karta podatkowa.

KARTA PODATKOWA
Kartę podatkową można zamienić na inną formę opodatkowania do 20. stycznia następnego roku podatkowego. Dotyczy to również podatnika, który chce zamienić obecną formę opodatkowania na kartę podatkową.

POZOSTAŁE FORMY OPODATKOWANIA
Podatnicy, którzy zdecydowali się na inną formę opodatkowania niż karta podatkowa zmiany jej mogą dokonać do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód. Oznacza to że termin opodatkowania został uzależniony od momentu osiągnięcia pierwszego przychodu w roku podatkowym.