Czy otrzymana dywidenda jest rozliczana w PIT?

Czy osoby będące udziałowcami spółek i otrzymujące dywidendy od spółki, muszą rozliczać kwotę wypłaconej należności w zeznaniu podatkowym?

Zacznijmy od tego czym jest dywidenda. Dywidenda stanowi wynagrodzenie udziałowca (akcjonariusza) za posiadane udziały czy akcje.

Dywidendy wypłacane przez polskie spółki kapitałowe polskim podatnikom obciążone są podatkiem zryczałtowanym, którego płatnikiem jest spółka wypłacająca dywidendę. Jest ona rozpoznawana jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wypłacona dywidenda dla celów podatkowych, podlega już opodatkowaniu 19 proc. stawką. Zatem udziałowiec nie musi składać żadnej deklaracji.

Inaczej jest w przypadku gdy dywidenda wypłacana jest przez spółkę z siedzibą za granicą polskiemu podatnikowi. Taka sytuacja nakłada na podatnika obowiązek rozliczenia się indywidualnie z uzyskanej kwoty. Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania decydują, czy dywidenda otrzymana za granicą zostanie opodatkowana również w kraju siedziby spółki.

Jeśli w kraju siedziby spółki wypłata dywidendy jest opodatkowana, to ten podatek wykazywany jest w rocznej deklaracji, w zależności od sytuacji podatnika w zeznaniu PIT-36 lub PIT-38.