Czy premie pieniężne są opodatkowane?

Wypłacanie pracownikom pieniężnej premii np. świątecznej musi zostać rozliczone przez księgowych przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że pracownik zawsze będzie zobowiązany do zapłacenia podatku, albo że firma będzie musiała ująć z wypłaty należne świadczenie.

Każda dodatkowa wypłata dla pracownika oznacza przychód. Ustawa o PIT jasno określa pojęcie dochodu jako wynagrodzenie za pracę, ale także inne korzyści majątkowe pracownika. W tym przypadku chodzi również o wszelkie wypłaty pieniężne i rzeczowe oraz różne dodatki i nagrody.

Zakład pracy zobowiązany jest w takim przypadku jako płatnik doliczyć wypłacone premie do ogólnego przychodu pracownika i rozliczyć je również dla potrzeb urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Istnieje jednak prawo do odliczenia, z którego skorzystać mogą osoby osiągające dochód. Podatnik w takiej sytuacji może nie uiszczać podatku, jeżeli pracodawca wypłaca premię ze środków funduszu świadczeń socjalnych. Zwolnieniu w takim przypadku podlega kwota nieprzekraczająca 380 złotych.
Jeżeli więc premia wypłacona została z innego źródła np. ze środków obrotowych firmy, to zwolnienie nie przysługuje.