Czy spółkę z o.o. czeka niższy podatek CIT?

W związku z planowanymi zmianami w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku PIT oraz ustawy o podatku CIT, dotyczącymi obniżenia stawki CIT, pada pytanie – czy spółkę z o.o. również czeka niższy podatek CIT?

I tak, i nie.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie od przyszłego roku 15 proc. stawki CIT dla małych firm (nieprzekraczających 1,2 mln euro). Jednak stawka 15 proc. będzie miała wąskie zastosowanie. Nie obejmie większości podatników CIT, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, ponieważ ich obroty roczne przekraczają w dużej mierze 1,2 mln euro. Jedynie utworzone po nowelizacji spółki kapitałowe - spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, będą miały prawo do 15 proc. stawki podatku CIT.

Inni podatnicy CIT – fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie - mogliby skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT, gdyby nie fakt, że w znacznej części są one zwolnione od tego podatku.

Aktualizacja:

W 2019 roku z 15% do 9% została obniżona preferencyjna stawka CIT.
Podatek według tej stawki płacą podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą kwoty wyrażonej w polskich złotych, odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Powyżej tej kwoty, stawka pozostaje bez zmian i wynosi 19%.
Ważne, aby wiedzieć, że CIT w wysokości 9% dotyczy wyłącznie przychodów, które pochodzą z innych źródeł niż z zysków kapitałowych.