Czynności sprawdzające to nie kontrola!

Kontrola podatkowa ma na celu ustalenie prawidłowej wysokości podatku. Czasem jednak dochodzi do mniej formalnej procedury, jaką są czynności sprawdzające.

Przepisy, które dotyczą czynności sprawdzających znajdziemy w Ordynacji podatkowej w rozdziale piątym. Zgodnie z nimi czynnościami sprawdzającymi są:
- sprawdzanie terminowości składanej deklaracji,
- sprawdzanie terminowości wpłacania podatku,
- stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji,
- ustalenie faktycznego stanu w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi osobami,
- weryfikacja poniesionych wydatków i uzyskanych przychodów.

Czynności sprawdzające dotyczą przede wszystkim podatków, ich płatników oraz inkasentów.