Czynny żal

Czynny żalem nazywamy powiadomienie odpowiedniej instytucji o popełnieniu czynu zabronionego przez samego sprawcę. W kwestiach księgowości termin ten najczęściej odnosi się do przedsiębiorców, którzy nieterminowo złożyli w urzędzie skarbowym deklarację podatkową lub nie zapłacili podatku. Błędy oraz terminowość mogą spowodować, że na właściciela firmy zostanie nałożona kara grzywny, mandat czy nawet wyrok sądowy.

Złożenie czynnego żalu może ochronić przed karą, może jednak okazać się nieskuteczne jeśli:

- organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa a przedsiębiorca został wezwany do udzielenia wyjaśnień,
- trwa postępowanie kontrolne,
- przedsiębiorca nakłaniał innych do popełnienia przestępstwa lub zorganizował grupę.

Nie ma jednego, ściśle określonego wzoru pisma, jakie należy złożyć w ramach czynnego żalu, musi jednak zawierać ono:

- określenie osoby składającej pismo,
- adresata, którym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego,
- charakter czynu jaki został popełniony,
- informację na temat istotnych okoliczności,
- wskazanie osób biorących udział w popełnieniu zabronionego czynu,
- informację na temat tego czy czyn został naprawiony lub termin, w którym podatnik zobowiązuje się go naprawić.