Delegacja, czy relokacja?

Delegacja, dla pracownika oznacza podróż służbową. Terminu tego używa się, gdy pracownik na wyraźną prośbę pracodawcy został odesłany do pełnienia obowiązków w innym miejscu. Należy pamiętać, że główną cechą każdej delegacji jest jej tymczasowość. Pracodawca może wydać pracownikowi polecenie, w myśl którego będzie on musiał wyjechać w podróż służbową. Osoby, które według przepisów prawa mogą odmówić wyjazdu służbowego, to kobiety w ciąży, albo opiekujący się dzieckiem do lat czterech. Koszty związane z podróżą w całości pokrywa pracodawca np. koszt noclegu, dojazdu, wyżywienia.

Relokacja, ma miejsce, gdy pracownik zostaje oddelegowany. Jest to zmiana polegająca na stałej zmianie miejsca pracy. Pracownik przeprowadza się wówczas do innego państwa lub miasta. W przeciwieństwie do delegacji, w tym przypadku konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie o pracę. Aby relokacja mogła dojść do skutku, konieczna jest zgoda pracownika. W tym przypadku pracodawca nie musi pokrywać kosztów stałych, jakie ponosi pracownik w związku z życiem w innym miejscu.