Delegowanie pracowników - nowe przepisy

18 czerwca 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
Nowa ustawa reguluje problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, którą dotychczas określał Kodeks pracy.
Dodatkowo przyznaje ona dodatkowe uprawnienia i zadania Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie to ona udziela informacji o warunkach zatrudnienia, wymogach administracyjnych oraz procedurze składania skarg w ramach punktu kontaktowego.
PIP ma współpracować ze swoimi odpowiednikami z krajów członkowskich w prowadzeniu kontroli pracodawców delegujących pracowników do Polski. Urząd ten będzie domagał się dokumentów dotyczących delegowania pracowników w ciągu 5 lat od żądania inspekcji lub 15 dni w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na terytorium RP.

Wszelkie wnioski odnośnie zagranicznych inspekcji pracy będą kontrolowane pod względem zgodności z podstawowymi zasadami prawnymi w Polsce.