Dlaczego warto prowadzić księgowość pełną?

Do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są określone podmioty, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Korzyści wynikające z prowadzenia księgowości pełnej:

1. Szczegółowe dane księgowe
Księgowość pełna dostarcza precyzyjnych informacji, które pozwalają bezpiecznie podejmować decyzje. Ten system ewidencji obliguje do ewidencjonowania każdego zdarzenia, które ma miejsce w danym przedsiębiorstwie. System umożliwia rejestrację przychodów oraz rozchodów i wyliczanie wysokości zobowiązań podatkowych.

2. Sytuacja finansowa pod kontrolą
Ten system księgowości umożliwia analizę informacji związanych z funkcjonowaniem na rynku. Kwestie finansowe są prowadzone bezpiecznie, ponieważ przedsiębiorcy mają całkowity dostęp do danych firmy.