Dokumentacja rejestracyjna spółki z o.o.

Sposób założenia spółki z o.o. jest powszechnie znany. Mimo to warto przypomnieć, jakie etapy się na niego składają.
Etapy założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego
2. Zebranie wymaganego kapitału,
3. Rejestracja w KRS.

Po przypomnieniu najważniejszych etapów zakładania spółki z o.o., nadszedł czas na wymienienie dokumentów, jakie są potrzebne do rejestracji tej spółki. Nie jest to tylko sam wniosek o wpis. Należy również do niego załączyć wymagane załączniki z KRS oraz inną dokumentację, w której skład wchodzi:

  • odpis aktu notarialnego umowy spółki,
  • uchwała o powołaniu członków organów spółki,
  • oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego,
  • listę wspólników,
  • listę z danymi członków zarządu,
  • potwierdzenie uiszczenia opłat sądowych.