Dowody księgowe

dokumenty księgowe

Mówiąc o księgowości w firmie, jej rodzajach, funkcjach, zaletach i wadach nie powinniśmy przeoczyć pojęcia dokumentów księgowych. Czym one są i jakie mamy ich rodzaje?
Zacznijmy od definicji. Dokumenty księgowe to dowody potwierdzające operacje, które zaistniały w danej jednostce gospodarczej oraz zostały ujęte w ewidencji księgowej. Często wykorzystuje się informacje w nich zawarte przy dokonywaniu analiz finansowych w przedsiębiorstwie. Są także istotnym źródłem informacji w przypadku opracowywania sprawozdań finansowych.

    Czas na rodzaje. Ze względu na jednostkę gospodarczą, wyróżniamy takie dokumenty, jak:
  • zewnętrzne własne (głównie faktury VAT sprzedaży przekazywane kontrahentom)
  • zewnętrzne obce (przede wszystkim faktury VAT zakupu otrzymywane od naszych dostawców)
  • wewnętrzne (zaliczamy do nich te dowody, które potwierdzają zdarzenia gospodarcze zachodzące na terenie naszego przedsiębiorstwa. Czyli na przykład dowody Rw, PK itd.)

Drugi podział to dokumenty ze względu na etapy sporządzenia. Zaliczamy do nich:

  • dokumenty źródłowe (czyli te, które rejestrują zajście danej operacji gospodarczej, np. wpłata do kasy)
  • dokumenty wtórne (są wystawiane na podstawie dokumentów źródłowych, przykładowo raport kasowy).