Działalność gospodarcza

Prawa przedsiębiorców wskazuje nam cztery cechy działalności gospodarczej. Musi być ona zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, wykonywana w sposób ciągły.

Przyjrzyjmy się bliżej tym cechom:
- działalność zorganizowana - oznacza ona, że przedsiębiorca działa w ramach prawnych stosownych dla takiej działalności oraz, że jego działania są celowe i zmierzają do organizacji tej działalności.
- działalność zarobkowa - ustawa nie określa czym jest działalność zarobkowa. Dla zdefiniowania tego pojęcia trzeba sięgnąć do innych ustaw, przede wszystkim ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O działalności zarobkowej możemy więc mówić wtedy, gdy jest ona nastawiona na zysk. Nie oznacza to jednak, że musi przynosić zysk, ale jej celem ma być osiągnięcie dochodu.
- wykonywana we własnym imieniu - jest to działalność, w której przedsiębiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz.
- wykonywana w sposób ciągły - nie musimy wykonywać działalności w sposób nieprzerwany, ale nasze działania muszą być powtarzalne.

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!