E-akta – nowe obowiązki pracowników

Ciągle wprowadzane są zmiany, które mają na celu ułatwienie prowadzenia firm. Jedną z takich zmian było wprowadzenie skrócenia czasu przechowywania akt pracowniczych. Z racji tej zmiany pracodawcy będą zobowiązani do przesyłania właściwej dokumentacji do ZUS.

Nowe formularze ubezpieczeniowe:
- ZUS OSW - Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych,
- ZUS RIA - Raport informacyjny
- ZUS RPA - Imienny raport miesięczny o przychodach/wykonywaniu pracy nauczycielskiej
oraz modyfikację formularza wyrejestrowania z ubezpieczeń - ZUS ZWUA.

Płatnicy, którzy chcą skrócić czas przechowywania dokumentacji pracowniczej zobowiązani są do złożenia w ZUS formularza ZUS OSW.
Jeżeli w raporcie zostaną wykryte błędy, to płatnik składek ma obowiązek złożenia raportu informacyjnego korygującego.

UWAGA!
Zmiany nie będą obejmować pracowników wykonujących pracę górniczą.

Pracodawcy mogą zrezygnować z przekazywania raportów informacyjnych, ale muszą tego dokonać przed złożeniem pierwszego raportu.