Elastyczne formy zatrudnienia

Skorzystanie z elastycznej formy zatrudnienia jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie są zainteresowane stałym zatrudnieniem oraz dla osób, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin lub tych, które nie mogą pracować w jednym miejscu. Elastyczne formy zatrudnienia są atrakcyjne także dla osób starszych, niepełnosprawnych, osób młodych i matek wychowujących dzieci.

Stosowanie elastycznych form zatrudnienia pozwala pracodawcy na lepsze dostosowanie się do malejącego popytu oraz zmniejszenie kosztów, natomiast pracownikom na pogodzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

Najczęściej spotykane formy elastycznego zatrudnienia to:
- praca tymczasowa,
- praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- zatrudnienie na czas określony,
- zatrudnienie na czas wykonywania określonej pracy,
- samozatrudnienie,
- telepraca,
- flexitime,
- compressed hours,
- job sharing.