Elektroniczne akta pracownicze

Najnowsze zmiany kodeksu pracy przewidują skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również dają możliwość jej prowadzenie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jest to ogromne udogodnienie, ponieważ aktualnie przedsiębiorcy, którzy przechowują akta dotyczące stosunku pracy w formie elektronicznej dodatkowo muszą gromadzić te dokumenty również w formie papierowej.

Ponadto zapowiada się skrócenie czasu przechowywania tych akt z 50 lat do zaledwie 10 lat. Co jednak ważne, przedsiębiorcy będą musieli przekazywać do ZUS-u informacje o pracownikach i zleceniobiorcach. Tam z kolei będą one gromadzone na specjalnych kontach ubezpieczeniowych, na których podstawie będą ustalane prawa do określonych świadczeń.

W momencie ustania stosunku pracy pracodawca będzie zobowiązany do wystawienia pracownikowi bardzo szczegółowego świadectwa łącznie z zaświadczeniem dotyczącym jego zarobków.