Estoński CIT w Polsce

Mający obowiązywać w Polsce od 2021 roku estoński CIT wzbudza wątpliwości, ale i entuzjazm przedsiębiorców.

Nowy rodzaj podatku ma być płacony przez firmy rocznie, a nie kwartalnie lub miesięcznie. Dodatkowo płatność dokonywana będzie dopiero w momencie wypłaty zysku.

Estoński CIT charakteryzuje się brakiem opłacania podatku, do momentu powstania zysku w firmie, a co za tym idzie brakiem konieczności prowadzenia ewidencji podatkowej, sporządzania i wysyłania deklaracji, a także brakiem obowiązków administracyjnych.

Do zalet nowej formy podatku CIT jest także jego prostota i wynikający z niej z brak obowiązku ustalania kosztów podatkowych, obliczania odpisów amortyzacyjnych, czy poświęcania czasu na optymalizacje podatkowe.

Rozwiązanie jakim jest estoński CIT skierowane jest przede wszystkim do:
- małych i średnich spółek kapitałowych, których przychody nie przekraczają 50 mln złotych
- spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne

Warunkami skorzystania z estońskiego CIT-u są:
- brak udziałów w innych podmiotach
- zatrudnianie co najmniej 3 pracowników (wyłączając udziałowców)
- nie przewyższanie przychodów pasywnych przez przychody z działalności operacyjnej
- wykazywanie nakładów inwestycyjnych

Każdy z tych warunków musi zostać spełniony, aby móc korzystać z nowej formy podatku CIT.