Faktura korygująca, czyli korekta faktury pierwotnej.

Jest to dokument wystawiany w sytuacji, gdy został popełniony błąd lub wprowadzane są zmiany na fakturze pierwotnej.
Korekta wystawiana jest, gdy odbiorca otrzymał już fakturę i trzeba na niej wprowadzić zmiany. Faktura pierwotna nie może być edytowana oraz nic nie można na niej skreślać.

Ten rodzaj faktury może zostać wystawiony, gdy:

- udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
- udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
- dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
- dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
- podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Każda faktura korygująca powinna posiadać oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta”.