Faktura kosztowa

Faktura kosztowa to dokument wystawiany na zakupione przez firmę towary lub usługi, których nabycie było niezbędne do uzyskania przez przedsiębiorcę określonego przychodu.
Dotyczy zatem kosztów, które zmniejszają dochód, a więc również podatek dochodowy. Są to zazwyczaj dobra nieprzeznaczone do odsprzedaży, zakupione wyłącznie na potrzeby firmy, niezbędne do jej funkcjonowania.

Aby faktura kosztowa była obowiązująca muszą znaleźć się na niej następujące elementy:
- imiona, nazwiska bądź nazwy sprzedawców, a także ich adresy,
- data dokonania sprzedaży,
- cena jednostkowa towaru lub usługi bez podatku,
- podstawa opodatkowania,
- stawka i wartość podatku,
- kwota należności,
- dane dotyczące podatnika i nabywcy.