Faktura zaliczkowa

Poruszając tą kwestię konieczne jest wyjaśnienie samego terminu ""zaliczka"". W prawie cywilnym jest ona określana jako świadczenie pieniężne na poczet należności, która wynika z określonego stosunku prawnego. W praktyce jest to także forma zabezpieczenia dla zleceniobiorcy, która pozwala pokryć chociaż cześć kosztów związanych z realizacją.

Faktura zaliczkowa wystawiana jest zatem gdy konkretna osoba wpłaciła nam właśnie kwotę z tytułem zaliczki. Na fakturze takiej zamieszczamy całą stawkę zamówienia oraz opłatę, która została uregulowana. Oczywiście jesteśmy uprawnieni do wystawiania dowolnej ilości takich faktur. Tak więc jeżeli klient zapłacił już całą kwotę to także możemy wystawić ostatnią fakturę zaliczkową bądź po prostu zwykłą, na której znajdzie się kwota całego zamówienia oraz wpłaconych wcześniej zaliczek.