Fałszowanie faktur, a sankcje prawne

Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Fałszowanie tego typu dokumentów niestety jest problemem bardzo powszechnym, mającym bardzo negatywny wpływ na budżet państwa.

Na czym polega fałszowanie faktur? Zabiegów tego typu jest bardzo dużo. Traktuje się za nie między innymi wystawianie faktur, które nie dokumentują realnej transakcji, zawieranie na takim dokumencie nieprawdziwych danych oraz inne czynności, które prowadzą do nierzetelnych rozliczeń z tego tytułu.

W kodeksie karnym znajdziemy katalog kar przewidzianych za przestępstwa z zakresu fałszowania faktur.

“Kto w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Jeżeli czyn dotyczy faktur, których ogólna należności przekracza 5 mln złotych wówczas podlega karze pozbawienia wolności nie krótszej niż 5 lat.

Za najpoważniejsze przestępstwa z tego zakresu, czyli te których wartość jest większa niż 10 mln złotych przewidziano karę od 5 lat pozbawienia wolności do nawet ćwierć wieku.