Fałszowanie faktur to przestępstwo!

10. lutego 2017 roku wprowadzone zostały dodatkowe sankcje za określone działania podatników związanych z wystawieniem faktur.
Ustawa jasno określa, iż za przestępstwa związane z wystawieniem faktur uznaje się:
-podrabianie i przerabianie faktur,
-wystawianie fikcyjnych faktur.

Podrobienie dokumenty to stworzenie dokumentu, stwarzającego określone pozory, iż jest on wystawiony przez osobą inną niż realnie wysatwiona.
Przerobienie dokumentu z kolei zmienia jego treść przez osobę nieupoważnioną.

Kary za wystawianie fikcyjnych faktur:
-pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
-kara grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat w przypadku mniejszych przestępstw.

Kary za podrabianie i przerabianie faktur:
-pozbawienie wolności od lat 3 lat,
-pozbawienie wolności od 2 lat w przypadku czynu niższej wagi.

Nadzwyczajne złagodzenie kary stosowane są w przypadku przestępców, którzy po wszczęciu postępowania ujawnił właściwym organom wszelkie nieznane organowi istotne okoliczności.

Zobacz też: Faktury kosztowe