Finansowanie spółki w czasach kryzysu

Zdarzają się różne sytuacje, które mają negatywny wpływ na działalność spółek i ich finanse. Nie jest to zawsze zła sytuacja finansowa wspólników. Może by to sytuacja niezależna, a dobrym tego przykładem może być panująca aktualnie pandemia.

Spółki kapitałowe mają kilka możliwości pozyskania finansowania w ciężkich dla nich czasach i wcale nie musi być to finansowanie od osób trzecich.

1. Pożyczka od wspólnika do spółki kapitałowej.
Wspólnik, który udziela pożyczki, rozpoznaje przychód podatkowy w momencie otrzymania odsetek od pożyczki, a więc cała kwota może być wtedy zaliczona do kosztów podatkowych spółki kapitałowej. Pożyczki udzielane przez wspólnika spółce kapitałowej są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT oraz PCC.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki
Wspólnicy podwyższają kapitał zakładowy, przeznaczając na to własne środki pieniężne (wtedy czynność ta nie generuje dodatkowych skutków podatkowych na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT). Kosztem w tej formie finansowania jest podniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych, którego podstawę opodatkowania stanowi kwota podwyższenia kapitału zakładowego, a stawka podatku wynosi 0,5%.