Fiskalizm

Fiskalizm jest obecnie bardzo powszechny. Mało które państwo potrafi zachować racjonalną politykę fiskalną. Ale o co dokładnie chodzi?

Fiskalizm zdecydowanie nie jest racjonalną polityką fiskalną. Polega on na ciągłym podwyższaniu obciążeń podatkowych. Państwo zwiększa podatki, by w rezultacie coraz wyższe były wpływy do budżetu. Ma to na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego państwa, lecz w istocie skutki są odwrotne.

Wysokie obciążenia podatkowe powodują, że płatnicy tracą zdolność do oszczędzania oraz “ledwo wiążą koniec z końcem”. A przecież to oni decydują o postępie gospodarczym kraju. Jak widać, fiskalizm powoduje jedynie pogorszenie się sytuacji państwa.

Jak zachować racjonalną politykę fiskalną?

Zadanie to jest niezwykle trudne, ponieważ nie łatwo jest zadowolić obie strony. Państwowy Budżet chciałby jak największych wpływów, a podatnik oczekuje jak najniższych obciążeń. Mimo to, kwestia ta jest wykonalna!