Formy opodatkowania dla sklepu

Otwierając sklep, przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy opodatkowania:
- zasady ogólne
Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodu, zgodnie z którą podatek obliczany jest według skali podatkowej. Wyróżnia się tutaj dwie stawki 18% i 32%. Ta forma opodatkowania uwzględnia kwotę wolną od podatku, co więcej umożliwia korzystanie z ulg podatkowych. Skala podatkowa korzystna jest dla osób, których przychód nie przekracza 85.528 zł.
- podatek liniowy
Podatek liniowy to stawka podatku 19% niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Ta forma wyklucza korzystanie z większości ulg podatkowych, dlatego aby jej stosowanie było korzystne dochód powinien wynosić ok. 100.000 zł rocznie.
- ryczałt
Ryczałt to specyficzna forma opodatkowania, w przypadku której podatek liczony jest od osiągniętego przychodu, a koszty podatkowe w ogóle nie są odliczane. Jest to odpowiednia forma opodatkowania, dla przedsiębiorców osiągających stosunkowo niskie koszty uzyskania przychodów.
- karta podatkowa
Karta podatkowa to zryczałtowana forma opodatkowania. Wartość wypłacanego podatku jest stała i nie odzwierciedla w żaden sposób osiąganych przez podmiot przychodów. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą wybrać tę formę opodatkowania.