Fuzja przedsiębiorstw i jej rodzaje

Czy wiesz jakie jest znaczenie słowa “fuzja”? Występuje ono w różnych dziedzinach życia, ale zawsze oznacza łączenie się czegoś. Tak jest i w tym wypadku. Fuzja przedsiębiorstw oznacza łączenie się dwóch lub więcej przedsiębiorstw. W jakim celu zachodzi ten proces? Jakie rodzaje fuzji wyróżniamy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszych zakątkach tego tekstu.

Fuzja pozioma to pierwszy rodzaj jaki przedstawię. Inaczej nazywa się ją horyzontalną. W ramach fuzji horyzontalnej łączą się firmy, które działają w takich samych branżach i zajmują się powstawaniem podobnego produktu. Celem takiego procesu jest zwiększenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz większa opłacalność.

Kolejnym rodzajem jest fuzja pionowa. Ta z kolei zamiennie nazywana jest wertykalną. Polega ona na połączeniu się firm, działających w kolejnych etapach produkcji jednego produktu. Łączące się firmy mają na celu zwiększenie kontroli nad produkcją.

Ostatnim rodzajem fuzji jest fuzja konglomeratowa. Zachodzi ona podczas łączenia się przedsiębiorstw działających w zupełnie innych branżach i choć ciężko pewnie domyślić się motywu, którym kierują się tacy przedsiębiorcy, to nie oznacza, iż jest to bezcelowe. Fuzja konglomeratowa skutkuje bowiem dywersyfikacją asortymentu produkcji oraz utworzeniem wielobranżowego konglomeratu.