Jak rozliczyć stratę podatkową?

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą może osiągać dochody, ale także ponosić straty. Co zrobić w takim razie w sytuacji, gdy dochodzi do ujemnej kwoty - czy można ją w jakiś sposób rozliczyć?
Osiągnięte przychody, które następnie pomniejszone zostaną o koszty osiągnięcia przychodu dadzą w rezultacie dochód, którzy przygotowany zostaje do opodatkowania i musi zostać na jego podstawie naliczony podatek. Świadczenie pieniężne każdy przedsiębiorca musi odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli z kalkulacji otrzyma stratę, to ma prawo do zmniejszenia dochodów z pięciu kolejnych lat podatkowych o maksymalnie 50% tej straty w jednym roku podatkowym. Osiąganie niskich dochodów w kolejnych latach podatkowych może natomiast skutkować brakiem możliwości rozliczenia straty w całości lub jakiejś części.
Najlepszym rozwiązaniem, w przypadku straty lub wyliczonych nieprawidłowościach w księgach rachunkowych jest skorzystanie z usług biura rachunkowego. Eksperci posiadają niezbędną wiedzę, którą mogą posłużyć się w ramach prowadzonej obsługi księgowej, a w rezultacie dać zamierzone efekty czyli poprawić wydajność firmy i naprawić błędy, jeżeli takie wystąpiły.