Jak sporządzić nowe JPK-VAT?

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym zawierającym informacje zarówno deklaracji VAT, a także ewidencji VAT. Plik będzie regularnie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia danej deklaracji VAT i tym sposobem:
- podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składać jeden dokument,
- podatnicy rozliczający się kwartalnie będą składać JPK_VAT również za okresy miesięczne, aczkolwiek za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Pliki JPK_VAT w nowej formie należy złożyć do 25. dnia następnego miesiąca.

Pierwsze nowe pliki dużej firmy będą musiały wysyłać od kwietnia 2020 roku, z kolei pozostali podatnicy od lipca 2020 roku.

W pliku JPK powinny znaleźć się:
- część deklaracyjna, czyli dane identyfikacyjne podatnika oraz okres za jaki jest składany plik,
- część ewidencyjna, czyli dane, które są w rejestrach VAT (ewidencja zakupów i sprzedaży).

Nowa struktura JPK_VAT będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2020 r.