Jak założyć spółkę z o.o.?

Aby założyć spółkę z o.o. musisz:

  • spisać umowę w formie aktu notarialnego
  • dysponować określonym funduszem (min kapitał zakładowy 5000 zł)
  • powołać zarząd (pierwszy skład zarządu może znajdować się w umowie spółki)
  • posiadać wpis do rejestru.

Aby Twoja spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym niezbędne jest złożenie (do odpowiedniego sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od podpisania umowy) następujących dokumentów:

  • umowy spółki
  • dowodu opłaty sądowej (1500 zł)
  • wniosków rejestrowych
  • listy wspólników
  • oświadczenia wszystkich członków zarządu o wniesieniu przez wspólników wkładów pokrywających kapitał zakładowy.