Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi najprostszą formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który z niej korzysta nie ma obowiązku prowadzenia firmowej księgowości. Dodatkowo jego należności podatkowe są bardzo nieduże.

Karta podatkowa jest jednak dobrym rozwiązaniem wyłącznie dla niedużych firm, które zatrudniają niewielką ilość pracowników. Miesięczna należność przedsiębiorcy ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego miasta, w którym prowadzona jest dana działalność.

Z karty podatkowej można skorzystać jeśli:
- podczas prowadzenia działalności pracodawca nie korzysta z usług zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź innych zakładów i przedsiębiorstw,
- przedsiębiorca nie prowadzi innej działalności pozarolniczej prócz jednej z wymienionych w art 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- podatnik prowadzi działalność z zakresu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych lub wiatrowych,
- osiągane przychody pochodzą z umowy najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów,
- produkowane produkty nie są opodatkowane podatkiem dochodowym,
- prowadzona działalność jest prowadzona na terytorium Polski.