Korygowanie deklaracji VAT

Popełniając błąd w deklaracji VAT nie musisz się martwić! Możesz dokonać jej korekcji, składając do Urzędu Skarbowego deklarację korygującą. Deklarację korygującą składa się na formularzu VAT-7 bądź VAT-7K. Czyli na tym samym formularzu, na którym składa się pierwotną deklarację.

Niestety skorygowanie deklaracji VAT nie zawsze będzie możliwe. Możliwość skorygowania deklaracji nie będzie możliwe podczas trwania kontroli podatkowej, na czas trwania postępowania podatkowego w zakresie objętym postępowaniem oraz kontrolą.

Złożenie korekty będzie możliwe do momentu wszczęcia kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego, po zakończeniu kontroli podatkowej, a także po zakończeniu postępowania podatkowego.

Korekta VAT powinna być obowiązkowo złożona w przypadku wykryta podczas wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli oraz postępowania podatkowego.