Koszt założenia spółki z o.o.

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest posiadanie niemałego kapitału już na wstępie, aby pokryć wszelkie koszty. O jakich kosztach mowa?

Najwyższa kwota dotyczy oczywiście minimalnego kapitału zakładowego, który wynosi 5 000 zł. Można oczywiście wnieść wyższy kapitał, jednak im wyższy kapitał, tym wyższe dalsze koszty założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalna opłata za taksę notarialną wynosi 196,80 zł i wzrasta wraz z kapitałem zakładowym. Kolejnym kosztem jest taksa notarialna za sporządzenie wypisów z aktu i wynosi ona 6zł plus VAT za każdą stronę. Kwotą zależną od kapitału zakładowego jest również podatek od czynności cywilnoprawnych – wynosi on 0,5% od wartości kapitału zakładowego. W koszt założenia spółki wliczyć należy też dość sporą opłatę związaną z rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. 500 zł to opłaty sądowe, a 100 zł to opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak widać, założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to niemałe koszty, jednak zdecydowanie warto zainwestować. Własny biznes to z pewnością dobry krok dla Twojego życia zawodowego.