Księgowość spółek

Spółki stanowią najczęstszą formę prowadzenia własnej firmy. Jednostki te jak każde przedsiębiorstwo zobowiązane są do prowadzenia firmowej księgowości. W zależności od rodzaju spółki stosowane są zasady księgowości pełnej bądź też uproszczonej.
Księgowość pełna to bardzo skomplikowana i stosunkowo kosztowna forma opodatkowania. Do jej prowadzenia zobowiązane są podmioty gospodarcze, których przychód działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły 800 tysięcy euro. Niezależnie od dochodu do jej prowadzenia zobowiązane są osobowe spółki kapitałowe tj. spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna.
Księgowość uproszczona to mało kosztowna i łatwa w prowadzeniu forma księgowości. Do jej prowadzenia upoważnione zostały osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro w walucie polskiej.