Księgowość uproszczona - co i jak?

Księgowość uproszczona jest prowadzona w mniejszych przedsiębiorstwach, od których państwo nie wymaga prowadzenie księgowości pełnej oraz, w których przychód netto za poprzedni rok ze sprzedaży towarów, usług czy wyrobów gotowych nie przekroczył 1 200 000 euro.Może byś prowadzona przez osoby fizyczne, spółki partnerskie, a także spółki jawne i cywilne osób fizycznych. Tę formę księgowości wybierają również początkowi przedsiębiorcy. Na czym ona polega? Jest to zbiór przepisów o sposobie gromadzenia danych finansowych potrzebny do ustalenia zobowiązań podatkowych. w obrębie księgowości uproszczonej istnieją trzy jej podstawowe formy:

*karta podatkowa jest najłatwiejszą formą prowadzenia rozliczeń, z której korzystać mogą ściśle określone grupy płatników. Płatnicy Ci spełniać muszą określone kryteria. To jest rodzaj prowadzonej działalności, liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie oraz liczba mieszkańców w miejscu wykonywania działalności. Płatnik płaci co miesiąc stała kwotę podatku zależną od tych kryteriów.

*ryczałt ewidencjonowany wybierając ta formę opodatkowania płatnicy biorą pod uwagę tylko przychody z prowadzonej działalności. Przy tym rozliczeniu zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu jest uniemożliwione. Wysokość podatku zależna jest od rodzaju wykonywanej działalności.

*książka przychodów i rozchodów jest prostym sposobem na obliczenie podatku. W specjalnej księdze sumuje się przychody oraz rozchody, a podatek płacony jest od różnicy (jeśli wynik jest dodatni, gdyż przy stracie podatku nie płacimy).

Czy ta forma księgowości jest dobra dla przedsiębiorstw? Wszystko ma swoje zalety jak i wady. Jeśli chodzi o te pierwsze to minimalizacja kosztów na poziomie zatrudnienia, gdyż przedsiębiorca nie musi zatrudniać księgowej oraz prostota w prowadzeniu. Przedsiębiorca może sam rozliczać się z podatku kontrolując przy tym swoje wydatki. A wady? Poza wysokością przychodów i podatku nie mamy istotnych informacji o operacjach finansowych.