Księgowość w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma działalności gospodarczej. Jej charakterystykę możesz znaleźć tutaj.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości, gdyż w spółce tej zarządza się osobnym majątkiem.

Pełną księgowość prowadzi się w postaci ksiąg rachunkowych, które składają się z:
- dziennika, w którym ewidencjonuje się zdarzenia gospodarcze,
- kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
- wykazu składników aktywów i pasywów.

Nawet przedsiębiorcy prowadzący najmniejszą spółkę z o.o. muszą prowadzić księgi handlowe. Dla większości biznesmenów oznacza to jedynie wysokie koszty, skomplikowany system ewidencji oraz znajomość wielu przepisów prawnych, które przecież ulegają ciągłej zmianie.

Owszem - te informacje wcale nie mijają się z prawdą. Jednak jeśli coś posiada wady, zalety mieć też musi. Księgowość pełna ma ich szereg. Zacznijmy od tego że jest pełnym obrazem finansów przedsiębiorstwa. Ewidencjonuje się tutaj dosłownie każdy grosz przepływający przez firmę. Możemy więc nie tylko analizować nasze wydatki i przychody, ale również wiemy, gdzie znajdują się pieniądze jednostki gospodarczej. Co dalej? Jeśli potrzebne jest wprowadzenie zmian, to prowadząc księgi handlowe łatwiej będzie nam tą konieczność zauważyć. Dalej - mamy nad finansami pełną kontrolę, co zdecydowanie ułatwia zarządzanie biznesem. No i wypada wspomnieć, że pełna księgowość wymusza porządek w dokumentach oraz księgach rachunkowych, dzięki czemu niespodziewana kontrola urzędu nie będzie dla nas kłopotem.