Księgowy i zakres jego odpowiedzialności za błędy

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem w każdym przedsiębiorstwie. Jednak zadanie to nie należy do najłatwiejszych. Należy więc powierzyć je osobie odpowiedzialnej, odpornej na stres oraz dobrze znającej się na przepisach. Przedsiębiorcy w tym celu albo zatrudniają księgowego albo korzystają z usług biura rachunkowego.

Za błędy popełniane w księgowości odpowiada kierownik, ale także księgowy. Jaki jest zakres odpowiedzialności księgowego? Rozważmy dwa przypadki:

Księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę

Popełnianie błędów przez księgowego w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wiąże się ze sporym ryzykiem. Grozi mu za to bowiem kara trzykrotności jego płacy miesięcznej.
Zanim pociągnie się księgowego do odpowiedzialności, musi on najpierw wyrazić zgodę (zawiera się ją w formie pisemnej).

Księgowy zatrudniony na podstawie umowy zlecenia

W tej sytuacji księgowy ponosi pełną odpowiedzialność. Odpowiada w pełni za swoje błędy i można go z tego tytułu pociągnąć do odpowiedzialności karnej.