Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym. Oznacza to, że jeżeli dochód osoby nie przekroczy danego progu wówczas będzie zwolniona z obowiązku rozliczania się ze skarbówką. W 2018 roku kwota ta wynosi 8002 złote.
Kwota wolna od podatku pomniejsza także zobowiązania podatkowe osób rozliczających się na podstawie zasad ogólnych. Podatnik taki zapłaci podatek mniejszy o 18% kwoty wolnej od podatku.

Do korzystania w kwoty zmniejszającej podatek nie mają prawa osoby rozliczające się w formie ryczałtu, karty podatkowej oraz podatku liniowego.

Warto podkreślić, że niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej. Zeznanie roczne jest także podstawą do otrzymania zwrotu nadpłaty.

Do złożenia deklaracji PIT nie jesteśmy zobowiązani wyłącznie jeżeli nie osiągamy żadnych dochodów bądź jeżeli dochód osiągamy ze źródeł, które nie wymagają regulacji podatku np. odszkodowań, dodatków, zasiłków, zapomóg, stypendiów, odpraw, rent inwalidzkich (wojennych).