Metoda dochodowa

Wycena wartości przedsiębiorstwa może być problematyczne, jeśli nie wybierzemy właściwej metody.
Metoda dochodowa stanowi najpopularniejszą metodę wyceny wartości przedsiębiorstw, chociaż jest przy tym wyjątkowo skomplikowana. W tym przypadku wartości przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody po właściwym zdyskontowaniu ich oczekiwaną stopą zwrotu. Jej popularność wymaga z racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się nie na wartości posiadanego majątku firmy w dni wyceny, ale jej przewidywanych dochodów w przyszłości.

Takie podejście umożliwia uzyskanie wartości zbliżonej do realnej wartości przedsiębiorstwa. Skomplikowana natura tego typu podejścia do wyceniania wartości przedsiębiorstwa wynika z problemów, które napotykamy podczas zbierania informacji, pozwalających przewidzieć jak będą wyglądały przyszłe dochody. Chodzi o wiarygodność tych informacji, ponieważ wycena ta opiera się na różnych analizach, które zazwyczaj są zbytnio optymistyczne.

Należy pamiętać aby przeanalizować nie tylko sytuację przedsiębiorstwa, ale również sytuację na rynku, na którym określona firma prowadzi swoją działalność gospodarczą.