Na co zwrócić uwagę podczas zawierania umowy leasingu?

Podpisując umowę leasingu należy zwrócić uwagę na jej zapisy i ogólne warunki, aby uniknąć niekorzystnych dla leasingobiorcy sytuacji:
- zabezpieczenie przed koniecznością spłaty całości raty przed wypłatą ubezpieczenia w razie uszkodzenia bądź kradzieży finansowanego przedmiotu,
- doprecyzowanie kwestii obowiązywania umowy w sytuacji opóźnienia w spłacie którejkolwiek z rat,
- podanie prawidłowej wartości przedmiotu, zgodnie z zamówieniem,
- zgodność ujętego w umowie harmonogramu spłaty z otrzymaną wcześniej ofertą leasingu,
- doprecyzowanie zasad rozwiązania umowy i konsekwencji,
- weryfikacja przewidzianych umową kar,
- konsekwencje dla leasingodawcy w sytuacji opóźnień w wydaniu finansowanego przedmiotu bądź jego wad technicznych,
- opłaty dodatkowe i oprocentowanie,
- zapis o terminie zwrotu finansowego przedmiotu.
Leasing jest bardzo popularną formą finansowania zakupu sprzętu, a w szczególności samochodów firmowych. Zasady jego funkcjonowania są jednak całkowicie odmienne od kredytu.